254ha6,50034,650
KHU ĐÔ THỊCĂN NHÀCƯ DÂN
VSIP

Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi là khu đô thị được đầu tư chỉnh chu về quy hoạch từ thiết kế của các đối tác uy tín. Toàn bộ quá trình hình thành, xây dựng và phát triển khu đô thị VSIP Quảng Ngãi được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, hiểu rõ nhu cầu và phong tục tâp quán địa phương. Với sự đầu tư đồng bộ về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, môi trường sống, khu đô thị VSIP Quảng Ngãi là điểm đến cho sức sống thịnh vượng, phong cách sống xanh và văn minh cho cộng đồng cư dân Quảng Ngãi

GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA DỰ ÁN, VSIP QUẢNG NGÃI
TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN 23,68 HA